ปีงบประมาณ
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
รหัสผ่าน

  
ไม่มีข้อมูล

หน้า : 1
กำลังโหลด...
ดาวน์โหลดโปรแกรมสำหรับดูแผนที่เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2552
 การอบรมหลักสูตรผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบติดตามและประเมินผลโครงการ
 ขอความร่วมมือหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานโครงการผ่านระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (eproject.m-culture.go.th : e-Project

หน้า : 1
สื่อการสอนการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลโครงการ กระทรวงวัฒนธรรม 

ดาวน์โหลดโปรแกรมสำหรับ เข้าใช้งานระบบติดตามและประเมินผลโครงการของกระทรวงวัฒนธรรม

แผนที่แสดงโครงการของแต่ละจังหวัด

ภาพรวมความก้าวหน้า ปีงบประมาณ 2562

 
ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณ ประมาณ 4.79 % ภาพรวมความก้าวหน้าการดำเนินงานประมาณ 0.39 %
   
ชื่อไฟล์ : เอกสาร( 759.60Kb )  | แสดงไฟล์

หน้า : 1
 

Copyright 2559 - กระทรวงวัฒนธรรม - All Right Reserved

Content is comming here as you probably can see.Content is comming here as you probably can see.